กิจกรรมท่องโลกกว้าง ป.5

กิจกรรมท่องโลกกว้าง ป.5  ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง

วันที่   2 มิถุนายน  2560