กีฬาสี “ทองหลางเกมส์ครั้งที่ 17”

กีฬาสี “ทองหลางเกมส์ครั้งที่ 17”  วันที่ 16 ธันวาคม 2559

“ทองหลางเกมส์” คร้ั้งที่ 17  part 1

“ทองหลางเกมส์” คร้ั้งที่ 17  part 2

ประมวลภาพกิจกรรม “ทองหลางเกมส์” คร้ั้งที่ 17