งานเกษียณอายุราชการปี 2560

งานเกษียณอายุราชการปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560

คุณครูสุรกานต์  ขุนหอม  และ คุณครูณิสากรณ์  กาญจนศรี

และขอฝากวีดิโอนี้ให้เป็นที่ระลึกแทนความรักและความผูกพันจ้า