จำนวนบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร              จำนวน


 • คณะผู้บริหาร                                                                    4              
 1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                      1
 2.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                3

 • ครู                                                                                  91

 • พี่เลี้ยง                                                                          14

 • เจ้าพนักงานธุรการ                                                     1

 • เจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน                                   1

 • พนักงานสถานที่                                                           5

จำนวนนักเรียนทั้งหมด             1864

 1. ระดับอนุบาล 1                                                     207  
 2. ระดับอนุบาล 2                                                    184
 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                 241
 4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                 237
 5. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                 274
 6. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                291
 7. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                 260
 8. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                172