จำนวนบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร                          จำนวน


คณะผู้บริหาร                                                 5              

  1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน                         1
  2.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน                  4

คณะครู                                                         102


พี่เลี้ยง                                                            16


เจ้าพนักงานธุรการ                                 1


เจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน         1


พนักงานสถานที่                                          4


จำนวนนักเรียนทั้งหมด                    2219

  1. ระดับอนุบาล 1                                                          285 
  2. ระดับอนุบาล 2                                                         242
  3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                 282
  4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                 190
  5. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                 315
  6. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                281
  7. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                333
  8. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                291