ซ้อมป้องกันอัคคีภัย

ซ้อมป้องกันอัคคีภัย  วันที่  27 มกราคม 2560