ติดต่อโรงเรียน

 

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

สำนักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร

 

เลขที่ 1 แยก41 ซอยลาดพร้าว101 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร 10240
โทร./โทรสาร : 02-138-8862
E-mail:
http://www.watbuengthonglang.ac.th