ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดบึงทองหลาง

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาวัดบึงทองหลาง

จัดเมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2560