ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่

พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล