ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่2560

พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เพื่อถวายเป็นราชกุศล วันที่ 30 ธันวาคม 2559