ทำบุญเลี้ยงพระ-สายชั้น ป.6

พิธีทำบุญเลี้ยงพระสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  วันที่  23 มิถุนายน  2560