ธันวาคม 2559

พิธีถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9
พิธีถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9 ( 2 ธ.ค. 2559)
ทองหลางเกมส์ครั้งที่ 17 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)
กีฬาสี“ทองหลางเกมส์ครั้งที่ 17”(16 ธ.ค. 2559)

 คริสต์มาส (23 ธ.ค.2559)
คริสต์มาส (23 ธ.ค.2559)
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 30 ธ.ค. 59