นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดฯกทมและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียน