ประกวดขับร้องสรภัญญะ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา

สวดสรภัญญะวัด พระปฐมเจดีย์ฯ