ประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปี

สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจัดประกวด”สุดยอดห้องน้ำแห่งปี”

ประจำปี 2562