พิธีถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

การแปลอักษรของนักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

ประกอบเพลง “เหตุผลของพ่อ”

การแปลอักษรของนักเรียน ป.5 และ ป.6 (คำว่า “รักพ่อมีรูปธงชาติไทยอยู่ตรงกลาง”)

การแปลอักษรของนักเรียน ป.3(รูปหัวใจ) และ ป.4 (เลข๙)

การแปลอักษรของนักเรียน ป.1 และ ป.2 (บป.บล.มีกรอบสีดำ)

การแปลอักษรของนักเรียนปฐมวัย 1 และ 2 (เส้นกรอบ)

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย