พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

วันที่  15 มิถุนายน 2560