รับโล่ห์และเกียรติบัตรคะแนน O-NET

คะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 4 ปีซ้อน

         นางปรีดาวรรณ  อินทวิมลศรี  ผู้อำนวยการเป็นตัวแทนรับโล่ คะแนน o_net. สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระต่อเนื่อง 4ปี  และเกียรติบัตร  รร.ที่คะแนน o-net. สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาในปีการศึกษา  2559   ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณ  คุณครูที่ทุ่มเทงานการสอนและนักเรียนที่เข้าสอบทุกคน