รางวัลชนะเลิศโล่ห์พระราชทาน

การแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ