ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

“Cowboy” &  “Cowgirl”

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการปี 2560 / เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560