วันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   ประจำปี 2560

จัดเมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2560