สถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560