สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ปีการศึกษา 2560

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 28 และ 29  กันยายน  2560

ขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับ  สอบเสร็จวันที่ 29 ก.ย. 2560  แล้วไม่ต้องมาโรงเรียน  ฟังผลสอบตอนเปิดภาคเรียนที่ 2  / วันพุธ ที่ 1 พ.ย. 2560