สิ่งของพระราชทาน เครื่องกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ สำหรับโรงเรียนในโครงการ กพด.