แต้มสี เติมฝัน ต้านยาเสพติด


ศ.ดร.พิชัย สดภิบาล ผู้ได้รับรางวัลการอนุรักษ์ดีเด่นแห่งชาติได้นำนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรม แต้มสี เติมฝัน ที่รร.วัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1พย.2563