ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ปีการศึกษา 2562


7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการตรวจประเมินเตรียมความพร้อมการประกวด

“สุดยอดห้องน้ำแห่งปี2562” ของกรุงเทพมหานคร

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจากมณฑลต่างๆ ของประเทศจีน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ การอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 

ปีการศึกษา 2561


 

ผอ.รร.กทม.ศึกษาดูงาน                       11 ก.พ. 2562
Open House
นิทรรศการวิชาการมัธยมวัดบึงทองหลาง/24 ม.ค.2562
ร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2562           16 ม.ค. 2562
หนูน้อยปลอดภัยทางถนน          ธ.ค. 2561
กิจกรรมวิันคริสมาสต์ 2561
กิจกรรมวิันคริสมาสต์ 2561                          25 ธ.ค.2561
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2562        21 ธ.ค.2561

 

เตรี่ยมพร้อมก่อนสอบ O-NET 2561
เตรี่ยมพร้อมก่อนสอบ  O-NET ปีการศึกษา 2561

งานเกษียณอายุราชการ 2561       15  ก.ย. 2561

ปีการศึกษา 2560


รับโล่ห์สหกรณ์ดีเด่น ปี2560
สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ปี2560/29 ก.ย. 2560
รางวัลชนะเลิศอ่านพระธรรม ปี2560/ 
บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระฯ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการอุดมการณ์สหกรณ์
รับการประเมินสหกรณ์ระดับประเทศ
รับการประเมินกิจกรรมสหกรณ์พระราชทาน/14 .ย.60

                                                           
      @ วีดิทัศน์คุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560 / 15 ก.ย. 2560
     @ รวมแสดงความยินดีกับคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562 / 15 ก.ย. 2562            
     @ ค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ป.6 / 25 ส.ค. 2560
     @ วันแม่ / 10 ส.ค. 2560
     @ ASEAN  DAY / 8 ส.ค. 2560
     @ ค่ายภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.5 / 25 ก.ค. 2560
     @ ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด / 19 – 21 ก.ค. 2560
     @ ถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 60 / 7 ก.ค. 2560
     @ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ /6 ก.ค. 2560
     @ หล่อเทียน 2560 / 4-5 ก.ค.2560
     @ ค่ายพุทธบุตรชั้น ป.5 / 30 มิ.ย. 2560
     @ วันต่อต้านยาเสพติด / 26 มิ.ย. 2560
     @ วันสุนทรภู่ 2560 / 26 มิ.ย.2560
     @ ยินดีกัน ป.โท ทุกท่าน / 23 มิ.ย. 2560
     @ ทำบุญเลี้ยงพระ-สายชั้น ป.6/23 มิ.ย. 2560
     @ รับโล่และเกียรติบัตร O-NET/22 มิถุนายน 2560
     @ กีฬา กทม.ชนะเลิศระดับเขตบางกะปิ / 15 มิถุนายน 2560
     @ IYRC รองชนะเลิศอันดับ 2/3-4 มิถุนายน 2560
     @ กองสร้างเสริมสุขภาพอนามัย / 19 มิ.ย. 2560
     @ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560/15 มิถุนายน 2560
     @ ท่องโลกกว้าง ป.5 / 2 มิถุนายน 2560
     @ ประชุมผู้ปกครอง /20-21 พฤษภาคม 2560

ปีการศึกษา 2559

     @ ซ้อมป้องกันอัคคีภัย / 27  มกราคม  2560
     @ ประเมิน SMART School / 24 มราคม 2560
     @ วันเด็กแห่งชาติ / 13 ม.ค. 2560
     @ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน / 2 ก.พ. 2560
     @ ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560 / 30 ธ.ค. 2559
     @ วันคริสต์มาส / 25 ธ.ค. 2559
     @ กีฬาสี “ทองหลางเกมส์ครั้งที่ 17″ / 16 ธ.ค. 2559
     @ พิธีถวายอาลัย รัชกาลที่ 9 / 2 ธ.ค. 2559
     @ วันมหาธีรราชเจ้า / 25 ธ.ค. 2559
     @ รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ / 6 ก.ค. 2559