ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

ท่านรอง.ผอ.สำนักการศึกษาและคณะ มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียน ชั้นป.1/4 ที่ถูกไฟใหม้
นางสาวสุชีรา เล่นวารี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 24 มีนาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกตั้งสภานักเรียน
สอบ RT นักเรียนชั้น ป.1

 

 

 

 

 

 

 

สอบ O-NET 2563

 แข่งทักษะภาษาจีนเครื่อข่าย22

 

    วันเด็กแห่งชาติ2563                                                                 

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ตักบาตรอาหารแห้งและวันคริสต์มาส