ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คนระดับประเทศ วันที่ 19 กันยายน 2564 ระดับประถมศึกษาทีมชายและหญิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) ได้รับรางวัล” สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปีพศ.2564 ปีที่ 6 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จากการขอบริจาคขวดน้ำพลาสติกเพื่อนำมาทำดอกไม้ตรงซุ้มเหล็กข้างทางเข้า ต้นจำปีสิรินธร โดยการนำของ นางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 21-22 กันยายน 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยท่านผู้อำนวยการ นางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี พร้อมรองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานในพิธี
11 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนวยการ นางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครูให้การต้อนรับ นางสาวศิริพร รัตนคันทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิและคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน(ชาย-หญิง) ระดับ กทม วันที่ 25 มีนาคม 2564 ชนะเลิศทีมชายล้วน – ทีมหญิงได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) โดยการนำของนายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผอ.เขตบางกะปิพร้อมหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ภายใต้การดูแลของนางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะให้การต้อนรับ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2563

 

 

5 – 6 มีนาคม 2564 “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม

 

 

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสายชั้นปฐมวัย โดยท่านผู้อำนวยการ นางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรีพร้อมรองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2564” ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รูปแบบNew Normal ในวันที่ 15-16 กพ.2564 นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวิทยากรในการจัดการอบรม
26-27 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนทุกสายชั้นวันแรก โดยท่านผอ.ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี และผู้บริหารตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)โดยผู้อำนวยการ ดร.ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง คลิกดู VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 6 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) เข้าร่วมพิธีรับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ 12 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี และผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต”ในหลวงรัชกาลที่ 9” ณ ห้องประชุมสุจิตวิมล เมื่อเสร็จพิธีนักเรียนแต่ละสายชั้น ร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
VDO “กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน ต่อต้านทุจริต” ภาพข่าว5จี-ช่อง5-มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

       

 

 

 

 

 

​ 

 

 

 

 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต​ ร่วมกับ​ กรุงเทพมหานคร​ จัดกิจกรรม​ “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” Facebook

 

VDO รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย