ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

พิธีแสดงมุทิตาจิต ท่านผู้อำนวยการปรีดาวรรณ อินทวิมลศรีและครูทั้ง 4 ท่าน วันที่ 30 กันยายน 2565
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ วันที่ 5 ตุลาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวีดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ เข้าทำการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 15 กันยายน 2565
พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก (ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)และคณะเยี่ยมชม กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวัดบึงทองหลาง วันที่ 21 กันยายน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบริการชุมชน ของวิทยาลัยพิชญเกษม ในวันที่1 กันยายน 2565
กิจกรรมหนีไฟและอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง 31 สิงหาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2565 นางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและรับชมการแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียนทุกสายชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ นำโดยนางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและลูกเสือ เข้าร่วมพิธี

 

 

 

วันที่ 6 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) เข้าร่วมพิธีรับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
VDO “กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน ต่อต้านทุจริต” ภาพข่าว5จี-ช่อง5-มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

       

 

 

 

 

 

​ 

 

 

 

 

 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต​ ร่วมกับ​ กรุงเทพมหานคร​ จัดกิจกรรม​ “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” Facebook
VDO รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย