ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

เลือกตั้งสภานักเรียน
สอบ RT นักเรียนชั้น ป.1

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบ O-NET 2563

 แข่งทักษะภาษาจีนเครื่อข่าย22

 

    วันเด็กแห่งชาติ2563                                                                 

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ตักบาตรอาหารแห้งและวันคริสต์มาส

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     กีฬาสี62ทองหลางเกมส์”                                                                    วันพ่อแห่งชาติ