ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

   

 

                     กีฬาสี62ทองหลางเกมส์”                                                                    วันพ่อแห่งชาติ

 

    มหาธีรราชเจ้ารำลึก

        แข่งขันสวดมนต์ชิงโล่ห์พระราชทาน

 

   มูลนิธิการกุศลจ้งฝูและคณะศึกษาดูงาน

      

                   BMA TOP ONET2018

 

    12 สิหามหาราชินี
ออกกำลังกาย ถวายแม่ของแผ่นดิน
สวดมนต์หมู่

 

 

 

 

 

 

 

                วันอาเซียน
             ประกวดสวดมนต์หมู่
                   ประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปี

 

   ฟุตบอลกระชับมิตร ไทย – จีน
       กิจกรรมวัน Sport Day
             แห่เทียนพรรษา