ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) สำนักงานเขตบางกะปิ โดยการนำของนายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ภายใต้การดูแลของนางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 และโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งในวันนี้ผู้อำนวยการเขตบางกะปิได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ของเขตบางกะปิและตัวแทนคณะครู พร้อมเยี่ยมชมจุดต่างๆของโรงเรียน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศการเปิดภาคเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับเงินค่าอาหาร ตุลาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ ผอ.รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง เข้ารับตำแหน่งใหม่ และเยี่ยมคารวะ นางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผอ.รร.วัดบึงทองหลาง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คนระดับประเทศ วันที่ 19 กันยายน 2564 ระดับประถมศึกษาทีมชายและหญิง

 

 

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) ได้รับรางวัล” สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปีพศ.2564 ปีที่ 6 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

กิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จากการขอบริจาคขวดน้ำพลาสติกเพื่อนำมาทำดอกไม้ตรงซุ้มเหล็กข้างทางเข้า ต้นจำปีสิรินธร โดยการนำของ นางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 21-22 กันยายน 2564

 

 

 

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน(ชาย-หญิง) ระดับ กทม วันที่ 25 มีนาคม 2564 ชนะเลิศทีมชายล้วน – ทีมหญิงได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 6 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) เข้าร่วมพิธีรับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO “กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน ต่อต้านทุจริต” ภาพข่าว5จี-ช่อง5-มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

       

 

 

 

 

 

​ 

 

 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต​ ร่วมกับ​ กรุงเทพมหานคร​ จัดกิจกรรม​ “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” Facebook
VDO รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย