ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

20 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสายชั้นปฐมวัย โดยท่านผู้อำนวยการ นางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรีพร้อมรองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานในพิธี

 

 

วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 “กิจกรรมค่ายพุทธบุตร” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร โดยผอ.ปรีดาวรรณ อิทวิมลศรี เป็นประธาน

 

 

จัดอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2564” ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รูปแบบNew Normal ในวันที่ 15-16 กพ.2564 นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวิทยากรในการจัดการอบรม
1 กุมพาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการเขตและคณะตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)โดยนางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรีท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)โดยผู้อำนวยการ ดร.ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง คลิกดู VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยมีผู้อำนวยโรงเรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนโดยรอบ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผอ.เขตบางกะปิ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และ เจ้าหน้าที่เขตลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) ชมการทำกิจกรรมหน้าเสาธง การออกกำลังกายของนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการนางปรีดาวรรณ อินทวิมลศร๊ รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู นักเรียนและบุคลากรให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 6 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) เข้าร่วมพิธีรับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ 12 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี และผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต”ในหลวงรัชกาลที่ 9” ณ ห้องประชุมสุจิตวิมล เมื่อเสร็จพิธีนักเรียนแต่ละสายชั้น ร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

         VDO “กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน ต่อต้านทุจริต”

ภาพข่าว5จี-ช่อง5-มูลนิธิต่อต้านการทุจริต​ 

 

 

 

 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต​ ร่วมกับ​ กรุงเทพมหานคร​ จัดกิจกรรม​ “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” Facebook
พิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดการคัดลายมือชั้นป.1-2 กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ (ระดับปฐมวัย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563