ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     @ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

     @ กำหนดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 

     @ กำหนดการสอบโอเน็ต  นักเรียน ป.6 เครือข่ายที่ 22  เขตบางกะปิ   กทม.

     @ รับสมัครนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561

      

ลูกวัดบึงทองหลางมุ่งสร้างแต่ความดีมีระเบียบวินัยใฝ่ใจการศึกษา

 


รับโล่ห์สหกรณ์ดีเด่น ปี2560
สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ปี2560/29 ก.ย. 2560
รางวัลชนะเลิศอ่านพระธรรม ปี2560/ 
งานเกษียณอายุราชการปี 2560
ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการปี 2560/15 ก.ย.2560
Cowgirl
งานเลี้ยงเกษียณปี 2560 / 15 ก.ย. 2560
บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระฯ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการอุดมการณ์สหกรณ์
รับการประเมินสหกรณ์ระดับประเทศ
รับการประเมินกิจกรรมสหกรณ์พระราชทาน/14 .ย.60

ปีการศึกษา 2560                                                                                  

     @ ค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ป.6 / 25 ส.ค. 2560
     @ วันแม่ / 10 ส.ค. 2560
     @ ASEAN  DAY / 8 ส.ค. 2560
     @ ค่ายภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.5 / 25 ก.ค. 2560
     @ ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด / 19 – 21 ก.ค. 2560
     @ ถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 60 / 7 ก.ค. 2560
     @ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ /6 ก.ค. 2560
     @ หล่อเทียน 2560 / 4-5 ก.ค.2560
     @ ค่ายพุทธบุตรชั้น ป.5 / 30 มิ.ย. 2560
     @ วันต่อต้านยาเสพติด / 26 มิ.ย. 2560
     @ วันสุนทรภู่ 2560 / 26 มิ.ย.2560
     @ ยินดีกัน ป.โท ทุกท่าน / 23 มิ.ย. 2560
     @ ทำบุญเลี้ยงพระ-สายชั้น ป.6/23 มิ.ย. 2560
     @ รับโล่และเกียรติบัตร O-NET/22 มิถุนายน 2560
     @ กีฬา กทม.ชนะเลิศระดับเขตบางกะปิ / 15 มิถุนายน 2560
     @ IYRC รองชนะเลิศอันดับ 2/3-4 มิถุนายน 2560
     @ กองสร้างเสริมสุขภาพอนามัย / 19 มิ.ย. 2560
     @ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560/15 มิถุนายน 2560
     @ ท่องโลกกว้าง ป.5 / 2 มิถุนายน 2560
     @ ประชุมผู้ปกครอง /20-21 พฤษภาคม 2560

ปีการศึกษา 2559

     @ ซ้อมป้องกันอัคคีภัย / 27  มกราคม  2560
     @ ประเมิน SMART School / 24 มราคม 2560
     @ วันเด็กแห่งชาติ / 13 ม.ค. 2560
     @ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน / 2 ก.พ. 2560
     @ ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560 / 30 ธ.ค. 2559
     @ วันคริสต์มาส / 25 ธ.ค. 2559
     @ กีฬาสี “ทองหลางเกมส์ครั้งที่ 17″ / 16 ธ.ค. 2559
     @ พิธีถวายอาลัย รัชกาลที่ 9 / 2 ธ.ค. 2559
     @ วันมหาธีรราชเจ้า / 25 ธ.ค. 2559
     @ รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ / 6 ก.ค. 2559