ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

 

 

 

                           ผอ.เขตบางกะปิมอบหน้ากากN95

                

วันเด็กแห่งชาติ2563 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ตักบาตรอาหารแห้งและวันคริสต์มาส

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     กีฬาสี62ทองหลางเกมส์”                                                                    วันพ่อแห่งชาติ

 

    มหาธีรราชเจ้ารำลึก

        แข่งขันสวดมนต์ชิงโล่ห์พระราชทาน

 

   มูลนิธิการกุศลจ้งฝูและคณะศึกษาดูงาน

      

                   BMA TOP ONET2018

 

    12 สิหามหาราชินี
ออกกำลังกาย ถวายแม่ของแผ่นดิน
สวดมนต์หมู่