ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพ นางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย และคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน 20 มกราคม 2566
ประมวลภาพ กิจกรรมวันตรุษจีน 23 มกราคม 2566 ภายใต้การนำของนางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมชมการแสดงหน้าเวที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวาดภาพ “อาชีพในฝัน” นักเรียนเจ้าของผลงานได้แก่ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ กาหยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทระดับชั้นอนุบาล จากการประกวดแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
นักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภททั่วไป ได้ตำแหน่ง อันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา วันที่ 19 มกราคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 มกราคม 2566 นางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะรองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียงด้านต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาทุกระดับชั้น
วันที่ 16 มกราคม 2566 ตัวแทนนักเรียนร่วมเข้ากิจกรรม“วันเด็กกับโรงพยาบาลลาดพร้าว2566”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 มกราคม 2566 นางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการและ ตัวแทนครูทุกสายชั้นร่วมงาน “รำลึกพระคุณบูรพาจารย์(งานวันครู)” กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 ดินแดง
ประมวลภาพกิจกรรม “กีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ “13 มกราคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับดูแลนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖  นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมด้วย นางสาวดุษณี มีมูซอ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) นำโดยนางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายสาคร มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปือ เมืองท่าแตง แขวงเซกอง นักเรียนทุนพระราชทานฯ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมนายประทีป กาศเจริญ เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ศึกษาดูงานโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี (กพด.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 มกราคม 2566 ศุนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมากโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคณะครูสายชั้น โดยนายษัษฐพรรษ สังแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการบรม
ประมวลภาพ พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำโดย นางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง รองผู้อำนวยการ ร่วมด้วยแขกรับเชิญ ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากร ร่วมพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ธันวาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากับฝ่ายบริหารนำโดย ผอ.สุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
28 ธันวาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายร่วมกับฝ่ายบริหารนำโดย ผอ.สุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่่ 26 ธันวาคม 2565ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบึงทองหลางพร้อมคณะ ครูให้การต้อนรับ นายษัษฐพรรษ สังแก้ว รองผู้อำนวยการท่านใหม่พร้อมคณะ
ประมวลภาพกิจกรรมวันคริสต์มาส 23 ธันวาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2565 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565  คลิกดูภาพ ป.3 – ป.6
ประมวลภาพกิจกรรม”เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะร่วมกับกรมการศาสนา” วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ธันวาคม 2565 นางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร โดยนางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และคณะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในงานแถลงข่าวโครงการ”โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดรีซ”
นางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย