ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

  ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 

 

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2563
ผช.ผอ.เขตบางกะปิและคณะตรวจติดตาม ระยะที่2 ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหารสำนักการศึกษาและเขตบางกะปิ ติดตามการเตรียมสอนออนไลน์  วันที่18 พฤษภาคม 2563 โดยครูตัวแทน 8 สายชั้น
        ตอบประเด็นข้อห่วงใย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 29 เมษายน 2563
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียน ติดตามการทำงานช่วง covid-19 วันที่8 พฤษภาคม 2663 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านรอง.ผอ.สำนักการศึกษาและคณะ มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียน ชั้นป.1/4 ที่ถูกไฟใหม้
นางสาวสุชีรา เล่นวารี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 24 มีนาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกตั้งสภานักเรียน
สอบ RT นักเรียนชั้น ป.1