ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

 

1 ธันวาคม 2565 นางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร โดยนางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และคณะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในงานแถลงข่าวโครงการ”โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดรีซ”
นางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุนีย์ มีธรรมนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรงเรียนวีดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ เข้าทำการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 15 กันยายน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบริการชุมชน ของวิทยาลัยพิชญเกษม ในวันที่1 กันยายน 2565
กิจกรรมหนีไฟและอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง 31 สิงหาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO “กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน ต่อต้านทุจริต” ภาพข่าว5จี-ช่อง5-มูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
VDO รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย