ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

 

นายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และคณะมาเยี่ยมชมตรวจความพร้อมใน การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) โดยการนำของนางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรีและคณะครูให้การต้อนรับ ท่านอรรถพร สุวัธนเดชา อดีตรองปลัดกทม. และอดีต ผอ.สำนักการศึกษา กทม.เยี่ยมชมโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี2564 โดยมีนางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ หัวหน้ามาตรฐานระดับปฐมวัย-การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการประกันคุณภาพและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผ่านระบบ Online วันที่ 28 มีนาคม 2564
คณะครูนำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.2 ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนบ้านบางกะปิ  โดยมีท่านผู้อำนวยการ นางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ร่วมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด วันที่ 30 มีนาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครูนำนักเรียนชั้นป4-6 อายุ 5-11 ปี ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนบ้านบางกะปิ

 

 

นางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมรองผู้อำนวยการ4ฝ่าย ให้การต้อนรับนายนพ ชูสอนผู้อำนวยการเขตบางกะปิพร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมศูนย์สอบและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ วันที่12กุมภาพันธ์2565

 

ตรวจ ATK นักเรียนและบุคลากร.ที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมสอบโอโน็ต นร.ป.6 และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆในการสอบในวันเสาร์ที่ 12กพ.2565 นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา2565  คลิกที่เอกสาร

 

นางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านผอ.รร.วิชูทิศ พร้อมรองผู้อำนวยการคณะครูเพื่อเป็นเกียรติในการเข้ารายงานตัวรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการของนางสาวสิริวรรณ อาจละออ วันที่ 5 มกราคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานเครือข่ายผู้ปกครองในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔๑ ปี ด้วยพระเมตตาแห่งการศึกษาพัฒนาวิชาการ-จริยธรรม งาน กพด. ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) โดยการนำของนางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้อนรับนายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมด้วยนางสาวสุชีรา เล่นวารี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวมนพัทธ์ เสนาพล หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การจัดเตรียมห้องเรียนในการเปิดเรียนหากสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) สำนักงานเขตบางกะปิ โดยการนำของนายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ภายใต้การดูแลของนางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 และโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งในวันนี้ผู้อำนวยการเขตบางกะปิได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ของเขตบางกะปิและตัวแทนคณะครู พร้อมเยี่ยมชมจุดต่างๆของโรงเรียน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คนระดับประเทศ วันที่ 19 กันยายน 2564 ระดับประถมศึกษาทีมชายและหญิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) ได้รับรางวัล” สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปีพศ.2564 ปีที่ 6 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จากการขอบริจาคขวดน้ำพลาสติกเพื่อนำมาทำดอกไม้ตรงซุ้มเหล็กข้างทางเข้า ต้นจำปีสิรินธร โดยการนำของ นางปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 21-22 กันยายน 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน(ชาย-หญิง) ระดับ กทม วันที่ 25 มีนาคม 2564 ชนะเลิศทีมชายล้วน – ทีมหญิงได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 6 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) เข้าร่วมพิธีรับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
VDO “กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน ต่อต้านทุจริต” ภาพข่าว5จี-ช่อง5-มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

       

 

 

 

 

 

​ 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต​ ร่วมกับ​ กรุงเทพมหานคร​ จัดกิจกรรม​ “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” Facebook
VDO รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย